Ceník-SOS náramok

Vyberte si službu podľa Vašich potrieb za bezkonkurenčné ceny. Cena pozostáva z dvoch samostatných položiek:

Mesačný paušál - v závislosti od vybraného balíka služieb

Jednorazová platba - zahŕňa inštaláciu a pripojenie súboru zariadení na centrálny monitorovací pult, bezplatný záručný a pozáručný servis (vrátane upgrade-u zariadení) a v prípade potreby bezplatnú výmenu nefunkčného zariadenia

Istota                                               37,99 €/mes                            Jednorazový poplatok (hodinky):240€

Pripojenie Rescue4,SOS náramok pre seniorov a senzorov na Centrálny

Monitorovací pult SosWatch hodiniek na Centrálny Monitorovací pult  

Monitorovanie 24hod   

Okamžité riešenie krizovej situácie Klienta v prípade potreby   

Informovanie člena rodiny (oprávnenú osobu)O výsledku vyriešenia krízovej situácie.


Pomoc OBĽÚBENÉ                       57,99 €/mes                   Jednorazový poplatok (hodinky): 240


Pripojenie Rescue4,SOS náramok- a senzorov na Centrálny Monitorovací pult  √

Pripojenie Rescue4,SOS náramok hodiniek na Centrálny Monitorovací pult  √

Monitorovanie 24hod   √

Okamžité riešenie krizovej situácie Klienta v prípade potreby   √

Informovanie člena rodiny (oprávnenú osobu)O výsledku vyriešenia krízovej situácie.   √

Kontrola základných životných funkcií a zdravotného stavu klienta na diaľku (2x za týždeň)    √

Poskytnutie výsledkov kontroly zdravotného stavu 1x za mesiac (aj oprávnenej osobe so súhlasom klienta) vypisu.     √

Možnosť konzultácie klienta so zdravotníckym pracovníkom  √


Starostlivosť                             196€/mes                          Jednorazový poplatok (hodinky): 240€

Pripojenie Rescue4,SOS náramok- a senzorov na Centrálny Monitorovací pult     √

Pripojenie SosWatch hodiniek na Centrálny Monitorovací pult   √

Monitorovanie 24hod  √

Okamžité riešenie krizovej situácie Klienta v prípade potreby     √

Informovanie člena rodiny (oprávnenú osobu) o výsledku vyriešenia krízovej situácie      √

Kontrola základných životných funkcií a zdravotného stavu klienta na diaľku (2x za týždeň)     √

Poskytnutie výsledkov kontroly zdravotného stavu 1x za mesiac (aj oprávnenej osobe so súhlasom klienta) vypisu     √

Možnosť konzultácie klienta so zdravotníckym pracovníkom    √

Služba "Dobrý sused    √

Kontrola klienta odborným pracovníkom.Zdravotná sestra (1x za mesiac    √

Zabezpečenie doručenia liekov z lekárne (1 - 3x za mesiac)    √