Kontakt

Rescue-Ján Havlík,Majteľ,st.

Sídlo firmy:Karpatské námestie 10A,Bratislava-Rača 83106

+421 911 81 4041,+421 902 305 031,Riaditeľ-Havlík Ján.

Manager-zástupca riaditeľa, PhDR.Mgr.Klára Kironska 

Vedúca-opatrovateľov,Anna Ľuptáková.

+421 914 115 972

 Dispečink.rescue +421 902 305 031

  +421 911 814 041

rescue.janhavlik@gmail.com

dispecink.rescue@gmail.com

 Na facebook:Ján Havlík-rescue záchranná služba opatrovateľská sro.

IČO:52 041 913

Zapísaná: Bratislava 1,odd.SRO,vl.č. 132908/B                                                                                                  

Certifikát-Osvedčenie.