Patriot-Spolupráca.

MUDr.Jozef Dubravický,MPh -Urologia,onkourologia,andrologia a sexuologia. 

 

SmartJimi s.r.o.MUDr. Martina LUŽINSKÁ

Očná  Ambulance.
 

MUDr. Andrea Kosecová

      VŠEOBECNÝ LEKÁR PRE DOSPELÝCH


 HARRIS Slovakia, a.s.agentúraMUDr. Daniela Sejnová

Onkológ - onkológia

MUDr. Katarína Sigmundová

                              PsychiaterMUDr. Zuzana MAĎARIČOVÁ

                      internista kardiológ Bratislava 


I. ženská gynekologická ambulancia - MUDr. Marian Kollár