https://www.google.com/search?q=havl%C3%ADk+-rescue+z%C3%A1chrann%C3%A1+slu%C5%BEba+opatrovanie+s.r.o.&oq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgAECMYJxjqAjIJCAAQIxgnGOoCMgkIARAjGCcY6gIyCQgCECMYJxjqAjIJCAMQIxgnGOoCMgkIBBAjGCcY6gIyCQgFECMYJxjqAjIJCAYQIxgnGOoCMgkIBxAjGCcY6gLSAQszMzM3NzYxajBqN6gCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Patriot-Spolupráca.

MUDr.Jozef Dubravický,MPh -Urologia,onkourologia,andrologia a sexuologia. 

 

SmartJimi s.r.o.MUDr. Martina LUŽINSKÁ

Očná  Ambulance.
 

MUDr. Andrea Kosecová

      VŠEOBECNÝ LEKÁR PRE DOSPELÝCH


 HARRIS Slovakia, a.s.agentúraMUDr. Daniela Sejnová

Onkológ - onkológia

MUDr. Katarína Sigmundová

                              PsychiaterMUDr. Zuzana MAĎARIČOVÁ

                      internista kardiológ Bratislava 


I. ženská gynekologická ambulancia - MUDr. Marian Kollár

https://www.google.com/search?q=havl%C3%ADk+-rescue+z%C3%A1chrann%C3%A1+slu%C5%BEba+opatrovanie+s.r.o.&oq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgAECMYJxjqAjIJCAAQIxgnGOoCMgkIARAjGCcY6gIyCQgCECMYJxjqAjIJCAMQIxgnGOoCMgkIBBAjGCcY6gIyCQgFECMYJxjqAjIJCAYQIxgnGOoCMgkIBxAjGCcY6gLSAQszMzM3NzYxajBqN6gCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8