https://www.google.com/search?q=havl%C3%ADk+-rescue+z%C3%A1chrann%C3%A1+slu%C5%BEba+opatrovanie+s.r.o.&oq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgAECMYJxjqAjIJCAAQIxgnGOoCMgkIARAjGCcY6gIyCQgCECMYJxjqAjIJCAMQIxgnGOoCMgkIBBAjGCcY6gIyCQgFECMYJxjqAjIJCAYQIxgnGOoCMgkIBxAjGCcY6gLSAQszMzM3NzYxajBqN6gCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Sos prístroj pre seniorov

                 Ceník-SOS náramok

Vyberte si službu podľa Vašich potrieb za bezkonkurenčné ceny. Cena pozostáva z dvoch samostatných položiek:

Mesačný paušál - v závislosti od vybraného balíka služieb

Jednorazová platba - zahŕňa inštaláciu a pripojenie súboru zariadení na centrálny monitorovací pult, bezplatný záručný a pozáručný servis (vrátane upgrade-u zariadení) a v prípade potreby bezplatnú výmenu nefunkčného zariadenia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Istota 37,99 €/mes Jednorazový poplatok (hodinky):240€

Pripojenie Rescue4,SOS náramok pre seniorov a senzorov na Centrálny√

Monitorovací pult SosWatch hodiniek na Centrálny Monitorovací pult √

Monitorovanie 24hod √

Okamžité riešenie krizovej situácie Klienta v prípade potreby √

Informovanie člena rodiny (oprávnenú osobu)O výsledku vyriešenia krízovej situácie.√

Prístroj SOS pre soniorov- bez balíčka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomoc OBĽÚBENÉ 57,99 €/mes Jednorazový poplatok (hodinky): 240€


Pripojenie Rescue4,SOS náramok- a senzorov na Centrálny Monitorovací pult √

Pripojenie Rescue4,SOS náramok hodiniek na Centrálny Monitorovací pult √

Monitorovanie 24hod √

Okamžité riešenie krizovej situácie Klienta v prípade potreby √

Informovanie člena rodiny (oprávnenú osobu)O výsledku vyriešenia krízovej situácie. √

Kontrola základných životných funkcií a zdravotného stavu klienta na diaľku (2x za týždeň) √

Poskytnutie výsledkov kontroly zdravotného stavu 1x za mesiac (aj oprávnenej osobe so súhlasom klienta) vypisu. √

Možnosť konzultácie klienta so zdravotníckym pracovníkom √

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starostlivosť 196€/mes Jednorazový poplatok (hodinky): 240€

Pripojenie Rescue4,SOS náramok- a senzorov na Centrálny Monitorovací pult √

Pripojenie SosWatch hodiniek na Centrálny Monitorovací pult √

Monitorovanie 24hod √

Okamžité riešenie krizovej situácie Klienta v prípade potreby √

Informovanie člena rodiny (oprávnenú osobu) o výsledku vyriešenia krízovej situácie √

Kontrola základných životných funkcií a zdravotného stavu klienta na diaľku (2x za týždeň) √

Poskytnutie výsledkov kontroly zdravotného stavu 1x za mesiac (aj oprávnenej osobe so súhlasom klienta) vypisu √

Možnosť konzultácie klienta so zdravotníckym pracovníkom √

Služba "Dobrý sused √

Kontrola klienta odborným pracovníkom.Zdravotná sestra (1x za mesiac √

Zabezpečenie doručenia liekov z lekárne (1 - 3x za mesiac) √

https://www.google.com/search?q=havl%C3%ADk+-rescue+z%C3%A1chrann%C3%A1+slu%C5%BEba+opatrovanie+s.r.o.&oq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgAECMYJxjqAjIJCAAQIxgnGOoCMgkIARAjGCcY6gIyCQgCECMYJxjqAjIJCAMQIxgnGOoCMgkIBBAjGCcY6gIyCQgFECMYJxjqAjIJCAYQIxgnGOoCMgkIBxAjGCcY6gLSAQszMzM3NzYxajBqN6gCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8