https://www.google.com/search?q=havl%C3%ADk+-rescue+z%C3%A1chrann%C3%A1+slu%C5%BEba+opatrovanie+s.r.o.&oq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgAECMYJxjqAjIJCAAQIxgnGOoCMgkIARAjGCcY6gIyCQgCECMYJxjqAjIJCAMQIxgnGOoCMgkIBBAjGCcY6gIyCQgFECMYJxjqAjIJCAYQIxgnGOoCMgkIBxAjGCcY6gLSAQszMzM3NzYxajBqN6gCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Havlík-Rescue záchranná služba opatrovateľská s.r.o. - info o firme.

Sme tím odborne vyškolených ľudí s niekoľko ročnou praxou, ktorým nie je ľahostajný život človeka. S týmto problémom Vám môže pomôcť tím profesionálov, pre ktorých ich náplň práce nie je len povolaním, ale aj poslaním.Preto sme sa rozhodli, ako jedna z mála firiem na Slovensku riešiť bezpečie našich najbližších. Dlhé roky sa zaujímame o proces starnutia a samotnú kvalitu života v starobe. Dnes už vieme aj na Slovensku poskytnúť komplexné služby s využitím špičkových technológií,


V čom vám vieme pomôcť?
Pomoc poskytujeme  priamo v byte klienta.
Komplexnú opatrovateľskú starostlivosť o klienta v rámci dohodnutého rozsahu a hodín.

Čo môže robiť opatrovateľka alebo  sanitár?

.Hygienickú starostlivosť o klienta
.Polohovanie klienta

.Doprovod klienta k lekárovi a na lekárske vyšetrenia
.Podávanie jedla klientovi, prípadne kŕmenie klienta
.Príprava  jednoduchých jedál
.Pranie a žehlenie bielizne klienta
.Podávanie liekov cez ústa / per os /
.Podávanie inzulínu
.Meranie krvného tlaku, pulzu a telesnej teploty u klienta
.Meranie hladiny cukru v krvi glukomerom
.Vedenie klienta k svojpomoci

.Komunikácia s klientom
.Komunikácia s príbuznými klienta
.Vedenie klienta k rôznym záujmovým činnostiam
.Udržiavanie čistoty v okolí klienta


Základné cvičenie-rhb-masáže.


Od 28.11.2018 môžete všetky Vaše požiadavky ohľadom nami ponúkaných služieb volať na Dispečing.rescue na telefonné číslo,kde Vám budú poskytnuté informácie o ďaľšom postupe.Volať môžete 24hod. alebo na email:dispecink.rescue@gmail.com Kontakt:+421 911 814 041

Unás môžete platit aj kartou.
Unás môžete platit aj kartou.

NEPADAŤ A ŽIŤ

Niekedy sa životná púť človeka skomplikuje hneď na samom začiatku. Lekár, ktorý bol pri mojom narodení, podcenil situáciu, a po komplikovanom pôrode som sa narodila pridusená. Dôsledkom môjho ťažkého príchodu na svet bola detská mozgová obrna, ktorá mi postihla ruky, nohy i rečové centrum. Ale napriek všetkému sa len tak ľahko nevzdávam. Vďaka prístupu mamy, ktorá so mnou od narodenia cvičila, nemusím používať invalidný vozík a dokážem komunikovať. Stojí a kráča sa mi však neľahko. Ak nechcem, aby sa mi zdravotný stav zhoršoval, nevyhnutne potrebujem odbornú rehabilitáciu.

Môj život sa zásadne zmenil pred 18 rokmi, keď mi zomrela mama. Ostatní príbuzní sa ku mne nehlásia a už roky sa o mňa s láskou stará priateľka Oľga, ktorá, aj keď nie je moja pokrvná rodina, nahrádza mi mamu a vytvára domov.

Môj príjem tvorí invalidný dôchodok, ktorý pokrýva moje životné potreby len čiastočne. Ušetriť na nákladnú liečbu, ktorá mi pomôže stáť na vlastných nohách a žiť plnohodnotnejšie, je len snom. Snom, ktorý však môžem s Vaším prispením premeniť na realitu. Hovorí sa, že aj kvapka dokáže pohnúť oceánom. Aj Váš malý príspevok dokáže prebudiť moje spiace svaly a rozdúchať radosť a optimizmus, ktorý napriek všetkým limitom a neľahkým životným okolnostiam, chcem rozdávať okolo seba. Zo srdca Vám ďakujem. Číslo učtu-TATRA BANKA-30110000000002934515453,do popisu udajte pomoc Majke ďakujeme.

https://www.google.com/search?q=havl%C3%ADk+-rescue+z%C3%A1chrann%C3%A1+slu%C5%BEba+opatrovanie+s.r.o.&oq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgAECMYJxjqAjIJCAAQIxgnGOoCMgkIARAjGCcY6gIyCQgCECMYJxjqAjIJCAMQIxgnGOoCMgkIBBAjGCcY6gIyCQgFECMYJxjqAjIJCAYQIxgnGOoCMgkIBxAjGCcY6gLSAQszMzM3NzYxajBqN6gCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8