https://www.google.com/search?q=havl%C3%ADk+-rescue+z%C3%A1chrann%C3%A1+slu%C5%BEba+opatrovanie+s.r.o.&oq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgAECMYJxjqAjIJCAAQIxgnGOoCMgkIARAjGCcY6gIyCQgCECMYJxjqAjIJCAMQIxgnGOoCMgkIBBAjGCcY6gIyCQgFECMYJxjqAjIJCAYQIxgnGOoCMgkIBxAjGCcY6gLSAQszMzM3NzYxajBqN6gCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Účtovníctvo

Prvá služba účtovníctvo  Spracovanie všetkých dokladov v súlade s legislatívou upravujúcou vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva.Druhá služba mzdy a peronalistika. Kompletné spracovanie miezd vrátane všetkých regstrácií,prihlásení,podkladov pre účtovníctvo a štatistík.


Tretia služba daňové priznania.Spracovanie daňových priznaní k DPH,k dani z príjmov fyzických a právnických osôb,motorových vozidiel a iných druhov daní.


Cenu za služby dohodneme individuálne.

Keďže ku každému klientovi pristupujeme individuálne,aj cena za vedenie účtovnej a mzdovej agendy nie je jednotná,ale závisí od konkrétneho množstva dokladov,náročnosti práce a dohodnutých jednotlivých služieb. Kontaktujte nás na čísle:+421911716490 Ing.Zuzana Pucherová
Email;ucetnipucherova.rescue@gmail.com 

https://www.google.com/search?q=havl%C3%ADk+-rescue+z%C3%A1chrann%C3%A1+slu%C5%BEba+opatrovanie+s.r.o.&oq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgAECMYJxjqAjIJCAAQIxgnGOoCMgkIARAjGCcY6gIyCQgCECMYJxjqAjIJCAMQIxgnGOoCMgkIBBAjGCcY6gIyCQgFECMYJxjqAjIJCAYQIxgnGOoCMgkIBxAjGCcY6gLSAQszMzM3NzYxajBqN6gCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8