https://www.google.com/search?q=havl%C3%ADk+-rescue+z%C3%A1chrann%C3%A1+slu%C5%BEba+opatrovanie+s.r.o.&oq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgAECMYJxjqAjIJCAAQIxgnGOoCMgkIARAjGCcY6gIyCQgCECMYJxjqAjIJCAMQIxgnGOoCMgkIBBAjGCcY6gIyCQgFECMYJxjqAjIJCAYQIxgnGOoCMgkIBxAjGCcY6gLSAQszMzM3NzYxajBqN6gCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Na naše opatrovateľky sa môžete spoľahnúť!

O vašich príbuzných sa starajú skúsené a profesionálne vyškolené opatrovateľky. Každá je držiteľkou:
osvedčenia o absolvovaní akreditovaného kurzu MPSVaR SR, ktoré opatrovateľku oprávňuje poskytovať opatrovateľskú starostlivosť
má podpísanú pracovnú zmluvu s našou spoločnosťou
má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
má lekárske potvrdenie o bezinfekčnosti
má uzavretú dohodu o zachovaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácii pri výkone opatrovateľskej starostlivosti v rodine.

Cenník Opatrovanie služby v domácnosti klienta.

Hodina opatrovania:

Pracovný deň: 07.00-19.00hod  1hod= 8,00eur.

noc:19.00-07.00hod 1hod=9,00eur.


    Víkendy a sviatky: deň: 07.00-19.00hod 1hod=9,00eur.
                                 
noc:  19.00-07.00hod 1hod=9,00eur.


Cestovné za opatrovanie a rhb sa účtuje 5eur v Bratislave za každú náštevu u klienta.

 

Cenník za RHB.
Mimo Bratislavy a jej okolí cvičenie rhb-1hod-20eur+cestovné 10eur.
Cvičenie rhb-30minút-17eur,1hod-30eur


V Bratislave dňa 4.3.2019                                                        

                                                  Schválil Riaditeľ-Ján Havlík

Cenník na nadštandardné výkony.

  Ostrihanie klienta    -  5eur
  Základná manikúra -    10eur
  Základná pedikúra -    15eur
  Varenie+donáška jedla-  5-10eur

Riešenie dokumentou na úradoch,za každú započatú hodinu   20eur
Primeraný nákup s donáškou domov-10eur+5eur cestovné.

Predpis liekov u obv.lekára s vybratím liekov-10eur.


Unás môžete platit aj kartou.
Unás môžete platit aj kartou.
https://www.google.com/search?q=havl%C3%ADk+-rescue+z%C3%A1chrann%C3%A1+slu%C5%BEba+opatrovanie+s.r.o.&oq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgAECMYJxjqAjIJCAAQIxgnGOoCMgkIARAjGCcY6gIyCQgCECMYJxjqAjIJCAMQIxgnGOoCMgkIBBAjGCcY6gIyCQgFECMYJxjqAjIJCAYQIxgnGOoCMgkIBxAjGCcY6gLSAQszMzM3NzYxajBqN6gCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8