https://www.google.com/search?q=havl%C3%ADk+-rescue+z%C3%A1chrann%C3%A1+slu%C5%BEba+opatrovanie+s.r.o.&oq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgAECMYJxjqAjIJCAAQIxgnGOoCMgkIARAjGCcY6gIyCQgCECMYJxjqAjIJCAMQIxgnGOoCMgkIBBAjGCcY6gIyCQgFECMYJxjqAjIJCAYQIxgnGOoCMgkIBxAjGCcY6gLSAQszMzM3NzYxajBqN6gCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Dispečing-rescue Dopravná zdravotná služba cenník

Poskytujeme Dopravnú zdravotná službu po celom Slovensku aj v Zahraničí.
Cenník samoplatce: 0,80eur za Km.                                                                             Za každú započatú 1hod sa učtuje 7eur za čakanie.

 Objednat si možete na kontaktoch:0911814041,

Vodič sanitného vozidla spravidla po ukončení prepravy vyberie platbu od pacienta a odovzdá mu doklad o platbe.  

Od 03.03.2017 môžete všetky vaše požiadavky ohľadom nami ponúkaných služieb volať na Dispečing.rescue na telefonné číslo,kde vám budú poskytnuté informácie o ďalšom postupe.Volať môžete 24hod. alebo na email:dispecink.rescue@gmail.com Kontakt:+421 911 814 041

https://www.google.com/search?q=havl%C3%ADk+-rescue+z%C3%A1chrann%C3%A1+slu%C5%BEba+opatrovanie+s.r.o.&oq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgAECMYJxjqAjIJCAAQIxgnGOoCMgkIARAjGCcY6gIyCQgCECMYJxjqAjIJCAMQIxgnGOoCMgkIBBAjGCcY6gIyCQgFECMYJxjqAjIJCAYQIxgnGOoCMgkIBxAjGCcY6gLSAQszMzM3NzYxajBqN6gCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8