Dispečing-rescue Dopravná zdravotná služba cenník

Poskytujeme Dopravnú zdravotná službu po celom Slovensku aj v Zahraničí.
Cenník samoplatce: 0,80eur za Km.                                                                             Za každú započatú 1hod sa učtuje 7eur za čakanie.

 Objednat si možete na kontaktoch:0911814041,

Vodič sanitného vozidla spravidla po ukončení prepravy vyberie platbu od pacienta a odovzdá mu doklad o platbe.  

Od 03.03.2017 môžete všetky vaše požiadavky ohľadom nami ponúkaných služieb volať na Dispečing.rescue na telefonné číslo,kde vám budú poskytnuté informácie o ďalšom postupe.Volať môžete 24hod. alebo na email:dispecink.rescue@gmail.com Kontakt:+421 911 814 041